Aktivt medlemskap

Aktivt medlemskap er et tillegg til ditt medlemskap i SkiKK som gir deg muligheten å klatre utover klubbens faste klatrekvelder. Det aktive medlemskapet passer for deg som er ekstra interessert og har lyst til å klatre mye. Hvis klatreveggen ikke er i bruk i forbindelse med kurs eller utleie, så er det bare å ta i bruk anlegget. Aktivt medlemskap kan benyttes på dagtid og kveldstid, på hverdager som helgedager. 

Tilbudet gjelder for medlemmer med Brattkort. En person over 18 år må være tilstede, men ellers gjelder samme aldersgrense som ved brattkort (13 år). Du må ta med eget utstyr da klubbens utstyr kun er innlåst og kun benyttes på klubbkvelder. 

Som aktiv medlem er det viktig å være bevisst sitt ansvar og hvilke regler som gjelder for ”aktiv klatring”, dvs. klatring utover klubbens faste treningstider. Styrene i Ski IL Allianse og SkiKK ønsker at klatreanlegget skal benyttes så mye som mulig, men at det da må skje under ordnede former. Ski IL Allianse ønsker ikke at klatreanlegget skal brukes av hvem som helst når som helst. Klatreanlegget er i utgangspunkt til for medlemmer i Ski IL Allianse og SkiKK. Derfor trenger vi et regelverk for hvordan aktivt medlemskap skal praktiseres, hvilket også er nedskrevet i den leieavtale som SkiKK har med Ski IL Allianse.

For priser se på siden "Medlemskap og Priser". Nedenfor kan du lese igjennom reglementet for Aktivt Medlemskap, det er viktig at dette følges for at tilbudet skal bestå.

Vi håper at du får stor glede av ditt aktive medlemskap!

Med vennlig hilsen
Styret i SkiKK

 


 Regler for aktivt medlemskap:

  • Aktivt medlemskap gjelder kun for medlemmer som har Bratt kort (dvs. må ha fylt 13år)
  • Det skal alltid være minimum en medlem over 18 år som er til stede. Aktiv medlem over 18år kan ta med medlemmer som er under 18år til ”aktiv klatring”.
  • Brattkort skal framvises til tilsynsvakt før klatring.
  • Aktivt medlem må betale et tillegg for ”Aktivt medlemskap” iht. til gjeldende prisliste (to prisgrupper, 13-18år og over 18år, pga. fleksibiliteten i tilbudet de får)
  • Aktivt medlem kan ta med maks én (1) person som ikke er medlem eller én (1) medlem over 18år som ikke har Aktivt medlemskap på ”aktiv klatring”. Ikke-medlem må betale drop-in pris iht til gjeldende prisliste og det betales kontant direkte til vaktmester/tilsynsvakt.


Aktiv klatring innebærer:

  • I Alliansehallens normale åpningstider: At Aktiv medlem kan ”droppe-in”, melde seg hos vaktmester/tilsynsvakt og klatre så lenge klatreanlegget er tilgjengelig og hallen er åpen. Det er ikke krav om forhåndsvarsling.
  • At klatreanlegget stenges og ryddes etter at treningen er over.
  • Eget klatreutstyr skal brukes.
  • Kun klatreanlegget skal benyttes når en oppholder seg i Alliansehallen. 
  • All klatring foregår på eget ansvar.