Bli medlem

 

Priser;

 Enkeltmedlemskap kr. 800,-/år

 Enkeltmedlemskap høst-vinter (halvårsmedlemskap t.o.m 31.12) kr. 400,-

 Familiemedlemskap kr. 1200,-/år

 Familiemedlemskap høst-vinter (halvårsmedlemskap t.o.m 31.12) kr. 600,-

 Aktiv-familiemedlemskap kr. 2100,-/år

 Aktiv-familiemedlemskap høst-vinter (halvårsmedlemskap t.o.m 31.12) kr. 1050,-

 

 

 Aktiv-medlemskap tillegg;

 13 år – 19 år kr. 300,-/år

 20 år+ kr.600,-/år

 

 Drop in;

 50 kr. pr klatrer

 

 MinIdrett 

Ski klatreklubb har nå tatt i bruk et nytt medlemsregistreringssystem. Det nye systemet heter MinIdrett, og er utviklet av Norges Idrettsforbund for å være en felles portal for alle klubber i forbundet. 

Så hva har dette å si for det enkelte medlem? 

MinIdrett fungerer slik at man har et eget brukernavn og passord som man logger seg på portalen med ( https://minidrett.nif.no/ ), hvor man selv kan få oversikt over og administrere sine egne medlemskap, ikke bare i Ski Klatreklubb, men også andre idrettsklubber om det skulle være slik at man er medlem flere steder. Betaling av medlemskontingent og kurs blir heretter gjennom en betalingsløsning i Min Idrett, og varsel om dette kommer kun på epost. Vi har importert alle medlemmer over i Min Idrett, men man må allikevel logge inn som ny bruker første gang. Se lenken under for en beskrivelse av hvordan du går fram:

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker

Om du står fast finnes det mer hjelp her:

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Eller kontakt oss for hjelp.

 

Mvh

Ski Klatreklubb,

ved medlemsansvarlig Marius Berg Bostadløkken