Har du barn i Ski Klatreklubb?

Klatring er ikke som andre idretter

Klatring er i utgangspunkt en ”individuell sport” hvor det ikke er like naturlig å arrangere ”gruppetreninger” som i f.eks. fotball (hvor det kan være 20 barn på 2 voksne). I et "taulag" er det kun en person som kan klatre om gangen, mens den andre personen sikrer. Den andre personen kan være en instruktør, men det er veldig fint om foreldre også lærer seg å sikre. Ski Klatreklubb ser det som sin oppgave å sette medlemmene i stand til å drive sikker klatring på egenhånd. Det er altså ikke slik at instruktører og klatrevakter har som hovedoppgave å sikre medlemmer som klatrer. Dette betyr at barn under 13år må sikres av foreldrene eller andre medlemmer. Det er ikke lagt opp til at barn skal ”leveres til klatring” for å hentes et par timer senere.

Når kan barn begynne å klatre?

Barn er generelt store nok til å begynne på klatring i en alder av 5år. Klatregrepene er ofte plassert litt langt fra hverandre slik at de minste barna kan ha problemer med å rekke. 

Like godt klatretilbud for alle

Det vi ser er at store barnegrupper tar mye av plassen de første timene på klatrekveldene og begrenser klatremulighetene for ungdom og voksne. For å gi disse et skikkelig klatretilbud er onsdagene avgrenset til klatring kun for de over 13år.

Sikring av de som kommer alene

På vanlige klatrekvelder er det maksimalt 2 klatrevakter som kan hjelpe til med å sikre de som kommer alene, hvis det ikke går ut over sikkerhet og service for øvrig. Det innebærer at de som ikke har med noen som kan sikre må akseptere å stå noe lengre i kø.

Det beste for barna og SkiKK er at foreldrene også begynner å klatre slik at alle får en hyggelig stund sammen. Enten du/dere ønsker å klatre eller kun å sikre så tilbyr SkiKK all nødvendig opplæring.

Takk for at du stiller opp for barna og Ski Klatreklubb!

Med vennlig hilsen
Styret i Ski Klatreklubb

Ps. Hvis vi får nok engasjerte foreldre så kan vi arrangere aktiviteter spesielt rettet mot barn.