Bruk av klatreanlegget

Minner på at det i fbm bruk av klatreanlegget i Alliansehallen utenom klubbklatring, treninger og arrangementer er krav om at man kan fremlegge medlemsbevis for aktivt medlemskap i Ski Klatreklubb samt dokumentasjon på klatrekompetanse (brattkort/ledkort). Det er ikke anledning til å bruke klatreanlegget uten denne dokumentasjonen.