MinIdrett

Vi i styret har en tid nå jobbet med overgang til nytt medlemsregister. Det har vært en del problemer med det gamle systemet, og vi tror dette skal underlette mye av arbeidet vi gjør blant annet med innmeldinger, utmeldinger og utsending av fakturaer etc.

Mens det gamle systemet har vært basert på at alt driftes av egne folk i styret, er det nye systemet slik at medlemmer selv administrerer sine medlemskap. Det nye systemet heter Min Idrett, og er utviklet av Norges Idrettsforbund for å være en felles portal for alle klubber i forbundet.

Som nevnt har vi jobbet med overgangen en god stund allerede, og planen er at det fra nyttår skal være fullt implementert. Så hva har dette å si for det enkelte medlem?

Min Idrett fungerer slik at man har et eget brukernavn og passord som man logger seg på portalen med, hvor man selv kan få oversikt over og administrere sine egne medlemskap, ikke bare i Ski Klatreklubb, men også andre idrettsklubber om det skulle være slik at man er medlem flere steder. 

Betaling av medlemskontingent og kurs blir heretter gjennom en betalingsløsning i Min Idrett, og varsel om dette kommer kun på epost. Dette kommer det mer informasjon om når det er tid for neste års kontingent.

Gå allikevel gjerne til adressen under allerede nå og logg på din profil:

https://minidrett.nif.no/

Vi har importert alle medlemmer over i Min Idrett, men man må allikevel logge inn som ny bruker første gang. Se lenken under for en beskrivelse av hvordan du går fram:

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker

Om du står fast finnes det mer hjelp her:

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Eller kontakt oss for hjelp.

Mvh

Ski Klatreklubb, ved medlemsansvarlig Marius Berg Bostadløkken